Monday, April 19, 2010

Kasih Sayang Perlu dipupuk dalam Keluarga.

Perkongsiang emosi wujud dalam sesebuah keluarga. Ini kerana sebuah keluarga terbentuk melalui perkahwinan yang selalunya didasari perasaan cinta dan kasih sayang. Suami dan isteri saling mengasihi antara satu sama lain. Apabila mereka dikurniai anak maka kasih sayang itu akan menjadi bertambah erat. Kasih sayang yang tersemai antara suami isteri dan yang dicurahkan kepada anak-anak tidak boleh dijual beli dan bersifat murni dan sejati.

Perasaan kasih dan sayang antara suami dengan isteri dan ibu bapa dengan anak-anak perlulah dipupuk sepanjang masa. Kasih sayang itu perlu ditunjukkan dengan perlakuan dan pertuturan kerana akan lebih berkesan.

Anak-anak perlu sering dibawa menziarah atau berkunjung ke rumah nenda dan saudara mara yang sudah tua. Dengan perbuatan ini, anak-anak sebenarnya dilatih untuk menziarah ibu bapanya apabila mereka dewasa kelak sebagaimana yang dilakukan oleh ibu bapa kepada nenda mereka.

Untuk memupuk sikap belas dan kasih terhadap orang tua/ibu bapa kelak memakan waktu yang panjang dan perlulah konsisten. Sesungguhnya semua ibu bapa meninginkan anak-anak mengasihi dan menjaga mereka apabila tua kelak. Namun. perbuatan dan perlakuan mereka pada ketika anak-anak kecil dan membesar yang akan menetukannya nanti...

Marilah kita sama-sama berdoa...

"Ya Allah...Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada Ibu-Bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau Ridhoi, Berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."

Amin...