Wednesday, November 04, 2009

Hi, It's a Long Silent!

I've not been attending to this page for months... actually I forgot my ID! Heee...heee

Nothing much to share. Very busy right now.

Friday, May 22, 2009

Konsep KeibubapaanSecara ringkas, konsep keibubapaan membawa maksud tanggapan atau pengertian yang berkaitan dengan sikap atau kelakuan ibu bapa.

Sikap dan kelakuan tersebut berkaitan dengan cara mendidik anak-anak. Cara ibu bapa mendidik anak-anak bergantung pula pada beberapa situasi seperti usia anak, personaliti anak, pengalaman silam ibu bapa, dan sikap ibu bapa sendiri. Corak mendidik anak biasanya dibahagi kepada tiga bahagian, iaitu:

i. Demokrasi-Mengawal
ii. Batasan-Tiada Batasan
iii. Mesra-Tidak Mesra

Dalam konteks yang lebih luas pula membawa maksud membantu anak-anak dari segi:

i. Perkembangan kemahiran sosial dalam kumpulan.
ii. Pencapaian kejayaan di sekolah.
iii. Perkembangan moral.
iv. Pembelajaran peranan sosial pada masa akan datang.
v. Persediaan menghadapi zaman remaja dan lebih berdikari.
vi. Hak dan tamggungjawab.

Sumber:
Azizi Yahya, et al. (2009). MODAL INSAN: Membentuk Keluarga Berkesan. Skudai: Penerbit UTM Press.Wednesday, May 20, 2009

3 THINGS

Just to share what I got from a forwarded email to me:

Three things of life once gone never comes back - Time, Words & Opportunity
Three things of life must not be lost - Peace, Hope & Honesty
Three things of life are most valuable - Love, Self-confidence & Friends
Three things of life are never sure - Dreams, Success & Fortune
Three things make a Man/Woman - Hard work, Sincerity & Success
Three things of life that destroy a Man/Woman - Wine, Pride & Anger

Selamat Datang

Selamat datang ke blog saya!